Standing cup with cover - from Loschitz

Metalwork Collection

Accession Nr.: E 63.10.1-2
Date of production:
15th century
ca. 1500
Place of production: ; Hungary
Materials: stoneware
Techniques: chased; salt glazed; silver-gilt setting
Dimensions:
height: 43 cm
diameter: 19,5 cm

Literature

  • szerző: Horváth Hilda: Nemzeti kincstárunk, az Esterházy hercegi kincstár 20. századi története. Iparművészeti Múzeum, Budapest, 2014. - 22. kép
  • Szerk.: Szilágyi András: Műtárgyak a fraknói Esterházy-kincstárból az Iparművészeti Múzeum gyűjteményében. Iparművészeti Múzeum, Budapest, 2014. - Nr. VI.1. (Simonyi István)
  • Szerk.: Farbaky Péter: Hunyadi Mátyás, a király. Hagyomány és megújulás a királyi udvarban 1458–1490. Budapesti Történeti Múzeum, Budapest, 2008. - Nr. 9.40. (Simonyi István)
  • Szerk.: Kőszeghy Péter: Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. Középkor és kora újkor. Balassi Kiadó, Budapest, 2003 - 2014. - &
  • Szilágyi András: Az Esterházy-kincstár. Helikon Kiadó, Budapest, 1994. - p.43.
  • Katona Imre: Ein pokal aus Lemnos in der Esterházy-Sammlung. Ars Decorativa, 5. (1977). Iparművészeti Múzeum, Budapest, 1977. - p. 5-16.
  • Szerk.: Galavics Géza: A fraknói Esterházy-kincstár a történeti források tükrében. Magyarországi reneszánsz és barokk. Művészettörténeti tanulmányok. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1975. - és 4. kép (Héjjné Détári Angéla)
  • Szerk.: Radocsay Dénes, Farkas Zsuzsanna: Az európai iparművészet remekei. Száz éves az Iparművészeti Múzeum. Iparművészeti Múzeum, Budapest, 1972. - Nr. 55.