Stove tile - tiles and corner tiles of a Haban stove

Ceramics and Glass Collection

Accession Nr.: 5955.1
Manufacturer: Haban workshop
Date of production:
ca. 1650
Place of production: Transylvania;
Materials: clay
Techniques: polychrome painting; tin-glazed
Dimensions:
height: 1024 cm
depth: 1075 cm
width: 74 cm
height: kb. 23 cm

Literature

  • Radványi Diána: Fayencekachelöfen der Hababer, Ofenkacheln und ihre Rekonstruktionen in der Sammlung des Kunstgewerbemuseums zu Budapest Ars Decorativa, 29. (2013). 2013. - 57-70.
  • Szerk.: Fejős Zoltán: Legendás lények, varázslatos virágok. A közkedvelt reneszánsz. Néprajzi Múzeum, Budapest, 2008. - Nr. 80.
  • Szerk.: Péter Márta: Reneszánsz és manierizmus. Az európai iparművészet korszakai. Iparművészeti Múzeum, Budapest, 1988. - Nr. 534. (téves ltsz.mal)
  • Radvánszky Béla: Magyar családélet és háztartás a XVI-XVII. században. I. (Reprint). Helikon Kiadó, Budapest, 1986. - 19. kép
  • Cserey Éva: Gedanken zu Habaner-Kacheln im Kunstgewerbemuseum in Budapest. Keramos, 104. (1984). 1984. - 86-96.
  • Szerk.: Miklós Pál: Csempék, kályhák. Az Iparművészeti Múzeum gyűjteményei. Magyar Helikon, Budapest, 1979. - 137-160.; 10. kép (Cserey Éva)
  • Bunta Magdolna: Az erdélyi habán kerámia. Kriterion, Bukarest, 1973. - p. 72.; Nr. 20. (téves ltsz.mal)
  • Voit Pál, Holl Imre: Régi magyar kályhacsempék. Corvina Kiadó, Budapest, 1963. - Nr. 46.
  • Voit Pál: Régi magyar otthonok. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest, 1943. - p. 132, 147.
  • Radisics Jenő: Ideiglenes kalauz az Országos Magyar Iparművészeti Múzeum gyűjteményeiben. Iparművészeti Múzeum, Budapest, 1898. - p. 27.