Object name: Artist/Maker: Materials:
Techniques: Date: - Place of production:
Collection: Accession number:

Haban Ceramics

A habánok a 16. században kialakult protestáns vallási irányzat, az anabaptizmus képviselői voltak, akik a gyermekkeresztséggel szemben a felnőttkori keresztség szükségességét hirdették. Radikális hitelveik miatt Svájc és Németország területén is üldözték őket, ahonnan a 16. század közepén többek között Morvaországba és Magyarországra, majd 1621-től Erdélybe menekültek. A habánok magas szinten űzött kézműves tevékenységei közül a kerámia-készítés a legismertebb: fajansztechnikával készült tárgyaik között számos főúri megrendelésre készült remekmívű darab is található. Az Iparművészeti Múzeum a világ egyik legnagyobb és legértékesebb habán kerámia-gyűjteményével rendelkezik, amely több mint 400 darabot számlál a habán kerámia történetének klasszikus korszakából, 1600-1760 közötti évtizedekből.