Object name: Artist/Maker: Materials:
Techniques: Date: - Place of production:
Collection: Accession number:

Art Nouveau Architecture in Hungary

In the frame of the EU-funded Partage Plus project, in the course of 2012-2014 the Museum of Applied Arts - besides digitizing Art Nouveau works of art from the museum's collections - documents ca. 60 significant Art Nouveau buildings in Hungary. The result of this work is presented below.


Budapest, Museum of Applied Arts

Budapest, Museum of Applied Arts

1890-ben pályázatot írtak ki az Iparművészeti Múzeumot és Iskolát, illetve a Néprajzi Múzeumot magába foglaló épület megtervezésére. Az első díjat Lechner Ödön és Pártos Gyula "Keletre magyar" jeligéjű pályaterve nyerte. More >>
Lederer House (Budapest, Bajza str. 42.)

Lederer House (Budapest, Bajza str. 42.)

Bálint Zoltán és Jámbor Lajos egy kétfunkciós saroképületet tervezett Léderer Artúr számára. A megrendelő családjának házát és bérlakásokat kellett elhelyezniük az épületben. More >>
Villa Kőrössy (Budapest, Városligeti av. 47.)

Villa Kőrössy (Budapest, Városligeti av. 47.)

A Városligeti fasor a századforduló elején vált elegáns, polgári negyeddé, ahol az egyik legkorábban épült nyaraló Kőrössy Albert Kálmán saját villája, melyet 1899-ben tervezett az építész, s 1900-ra készült el az épület. More >>
State Grammar School (Budapest, Munkácsy Mihály str.)

State Grammar School (Budapest, Munkácsy Mihály str.)

1906-ban Bárczy István polgármesterré választása után egy nevelési program keretein belül épült meg az iskola. Az U alakban elrendezett francia udvaros épület főtengelyében és szárnyain toronyszerű kialakítása emeli ki annak különleges alaprajzát. More >>
Theater of Veszprém

Theater of Veszprém

A veszprémi, ma Petőfi Színház tervezésekor a megrendelők több funkció biztosítását igényelték az épületben. Az építésznek bálok, közgyűlések, klub összejövetelek számára is megfelelő helyiségeket kellett benne kialakítania. More >>
National Institute for the Blind (Budapest, Ajtósi Dürer av. 39.)

National Institute for the Blind (Budapest, Ajtósi Dürer av. 39.)

A Baumgarten Sándor - Herczegh Zsigmond építészpáros által tervezett épületegyüttes jelenleg a Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Kollégiuma és Gyermekotthona. More >>
Jónás Hecht & Son Textile Wholesale (Budapest, Szent István tér 15.)

Jónás Hecht & Son Textile Wholesale (Budapest, Szent István tér 15.)

A cég portálját Hecht Adolf, az egykori tulajdonos fia építtette, aki ebben az időben a ház lakója volt. A két kapu közti felirat eredetileg Hecht Jónás és fia volt. More >>
Weiss House (Budapest, Szent István bld. 10.)

Weiss House (Budapest, Szent István bld. 10.)

A nagykörúti Weiss-házak saroképületek. A 10. számú ház utcai homlokzatainak nyíláskiosztása egyszerű, a nyílások formája szögletes. More >>
Villa Zala (Budapest, Ajtósi Dürer av. 25.)

Villa Zala (Budapest, Ajtósi Dürer av. 25.)

A Bálint Zoltán - Jámbor Lajos építészpáros Lechner Ödön 1898-as terveiből kiindulva készítette el a kiviteli terveket a villához és a hozzá közvetlenül csatlakozó műteremhez: More >>
Kecskemét, Workers Cultural Center

Kecskemét, Workers Cultural Center

Az építészpáros közös munkásságának második, formakereső periódusában épült a kecskeméti Iparos Otthon, amely első megvalósult középületük. More >>
Geological Museum, Budapest

Geological Museum, Budapest

A főváros által adományozott telekre 1896 őszén írt ki pályázatot a Földművelésügyi Minisztérium, melynek bírálóbizottságát a Magyar Mérnök és Építész Egylet jelölte ki. More >>
Cifrapalota (Ornamental Palace), Kecskemét

Cifrapalota (Ornamental Palace), Kecskemét

Kecskemét elsőként felépült bérháza Márkus Géza fiatalkori főműve, mely eredetileg több funkciót látott el. Az alsó szinten bérbe adható üzlethelyiségeket, az első emeleten a Kereskedelmi kaszinó dísztermét és egyesületi helyiségeit, a második emeleten bérlakásokat alakított ki az építész. More >>
Wertheimer and Frankl House (Budapest, Hold u. 6.)

Wertheimer and Frankl House (Budapest, Hold u. 6.)

Kármán Aladár és Ullmann Gyula 1895-től dolgozott együtt. Az V. kerületi, lekerekített sarkú épületük alsó két szintjét üzletek foglalták el, az udvart üvegtetővel fedték. More >>
Villa Sipeki (Budapest, Hermina út 47.)

Villa Sipeki (Budapest, Hermina út 47.)

Sipeki Balás Béla villájáról kevés konkrét adat maradt fenn. Az épületen számos olyan részlettel találkozhatunk, amelyek a Lechner Ödön követőinek tartott építészeknek a villával egy időben emelt épületein is megjelennek. More >>
Town Hall, Kecskemét

Town Hall, Kecskemét

Lechner Ödön és Pártos Gyula pályázaton nyerte el a városháza építésének megbízását. Az épület egyes részeinek kiképzésében hasonlóságot mutat a vele közel egy időben épült Iparművészeti Múzeummal. More >>
Grammar School of Kőbánya (Budapest, Kőrösi Csoma S. út)

Grammar School of Kőbánya (Budapest, Kőrösi Csoma S. út)

A X. kerületi állami gimnázium dekorációjában több helyen megjelenik Lechner Ödön monogramja, azonban valószínű, hogy a mester halála után befejezett épület Vágó József tervei alapján készült. More >>
Saint Ladislaus Parish Church, Budapest-Kőbánya

Saint Ladislaus Parish Church, Budapest-Kőbánya

A kőbányai templom számos tervváltozat elvetése után épült fel. Lechnert 1891-ben bízta meg a főváros a templom építkezésének vezetésével, melyet Barcza Elek, a főváros mérnöki hivatalának építésze által készített neogótikus tervek alapján kellett volna véghezvinnie. More >>
Hungaria Bath (Budapest, Dohány str.)

Hungaria Bath (Budapest, Dohány str.)

Ágoston Emil a Hungária-fürdő együttesének legkésőbbi részét tervezte a Dohány utca 44. számú ház helyére. Az építész a komplexumhoz új bejáratot, mögötte nagyméretű úszócsarnokot alakított ki. More >>
Reformed Church (Budapest, Városligeti av.)

Reformed Church (Budapest, Városligeti av.)

A templom felépítését több pályázat előzte meg, melyek eredményével a bíráló bizottság nem volt megelégedve, egyszer sem osztott ki első díjat. Árkay Aladár a megbízást 1911 elején kapta. More >>
Lindenbaum House (Budapest, Izabella str. 94.)

Lindenbaum House (Budapest, Izabella str. 94.)

Spiegel Frigyes és Weinréb Fülöp számos bérházat tervezett az 1890-es években, amelyek közül az Izabella utca 94-96. számú Lindenbaum-házak épültek legkorábban a szecesszió szellemében. More >>
Apartment Building (Budapest, Csengery str. 76)

Apartment Building (Budapest, Csengery str. 76)

A Csengery utcai épület Komor Marcell és Jakab Dezső első bérháza. Egy időben épület Lechner Ödön Postatakarékpénztárával. Utcai homlokzatának gazdag vakolat és téglaornamentikájából az első emeleti nyílások keretében megjelenő, baluszterekhez hasonlóan formált elem a legérdekesebb. More >>
Sonnenberg House (Budapest, Munkácsy Mihály str.)

Sonnenberg House (Budapest, Munkácsy Mihály str.)

Sonnenberg Imre kereskedő 1904-ben bízta meg Kőrössy Albert Kálmánt kétemeletes bérpalotájának megtervezésével. Egy fennmaradt újságcikk tudósít az épület kivitelezőiről. More >>
Rákosi House (Budapest, Szűz str.)

Rákosi House (Budapest, Szűz str.)

Korabeli fotók alapján megállapítható, hogy az utcai homlokzat felső szintjét erősen átalakították. A fal díszítése gazdagabb volt, a jelenlegi szögletes ablakok helyett pedig íves nyílások törték át a falfelületet. More >>
Korányi House (Budapest, Váci str. 42.)

Korányi House (Budapest, Váci str. 42.)

Bálint Zoltán és Jámbor Lajos 1897-től 1934-ig dolgozott együtt. Társulásuk előtt Bálint Zoltán Korb és Giergl irodájában, Jámbor Lajos Lechner Ödön mellett dolgozott. A két építész számos budapesti bérházat tervezett közösen. More >>
Popper House (Budapest, Paulay str. 37.)

Popper House (Budapest, Paulay str. 37.)

Az épületet a szecesszióhoz homlokzatának, kapujának és a főlépcsőház korlátjának növényi ornamentikája köti. Az utcai homlokzat díszítésében már a terveken is a szecessziós növényi formavilág jelenik meg. More >>
Gonda House (Budapest, 9 Práter str.)

Gonda House (Budapest, 9 Práter str.)

1904 és 1905 között épült meg Budapesten a nyolcadik kerületben ez a bérház, melyet gyakran Gonda-ház néven említ a szakirodalom. Valószínűleg dr. Gonda Dezső ügyvéd és neje számára készült a lakóépület, melynek híres lakója is akadt. More >>
Primary School (Budapest, 59 Városmajor str.)

Primary School (Budapest, 59 Városmajor str.)

Kós Károly számára meghatározó építészeti élmény volt műegyetemi tanulmányai előtt az erdélyi Kalotaszegnek és környékének bejárása, amelynek építészetét az egyetem elvégése után még fél évig tanulmányozhatta egy ösztöndíjnak köszönhetően. More >>
Apartment Building (Budapest, 9 Ráday str.)

Apartment Building (Budapest, 9 Ráday str.)

Fodor Gyula 1905-től kezdve számos bérházat tervezett Budapesten, többek közt a mai Ernst-múzeum épületét. A Ráday utcai ház az 1909-es terveket követve épült fel, a rajzok feliratai szerint Jelinek Frigyes úr és társa számára. More >>
Mellinger House (Budapest, 14. Ráday str.)

Mellinger House (Budapest, 14. Ráday str.)

Dénes Dezső és Mellinger Artúr a kevésbé ismert tervezők közé tartoznak. 1910 körül dolgoztak együtt rövid ideig. A Ráday utca elején álló épületük utcára néző, faszerkezetű oromzata az északi építészet hatását mutatja. More >>
Apartment and commercial building (Budapest, 17 Deák Ferenc str.)

Apartment and commercial building (Budapest, 17 Deák Ferenc str.)

Révész Sámuel és Kollár József együtt dolgozott Schmahl Henrik irodájában, majd 1900-ban társakként önálló irodát nyitottak, amelyet az I. világháborúig működtettek. More >>
Modern & Breitner commercial and apartment building (Budapest, 23 Deák str.)

Modern & Breitner commercial and apartment building (Budapest, 23 Deák str.)

A tervezőknek többszögű, szokatlan formájú saroktelken kellett kialakítania az alsó három szinten üzleteknek, a felettük lévőkön lakásoknak helyet adó épületet. More >>
Weiss House (Budapest, 12 Szent István bld.)

Weiss House (Budapest, 12 Szent István bld.)

A Szent István krt. 12. számú ház utcai homlokzatának faltagolása, díszítése és nyílásainak kialakítása nagyobb szabású, mint szomszédos, 10. számú házé. A vakolatdísz dominál, amelynek fő virága itt a rózsa. More >>
Bedő House (Budapest, 3 Honvéd str.)

Bedő House (Budapest, 3 Honvéd str.)

A Vidor Emil által tervezett, 1903-ban épült Bedő-ház első emeletén kapott helyet az építtető-háztulajdonos Bedő Béla lakása. Az épület mellett a lakás teljes berendezését is Vidor Emil tervezte. A ház egésze és a lakótér is a francia-belga art nouveau hatását mutatja. More >>
Walkó House (Budapest, 3 Aulich str.)

Walkó House (Budapest, 3 Aulich str.)

1901-ben Walkó Lajos, a Magyar Leszámitoló és Pénzváltó Bank igazgatója és családja számára Kőrössy Albert tervezett négyemeletes bérházat. More >>
Apartment Building (Budapest, 5-8 Szinva str.)

Apartment Building (Budapest, 5-8 Szinva str.)

A VII. kerületi épületegyüttes, amely közel helyezkedik el a Keleti pályaudvarhoz, a Budapesti Közúti Vaspálya Társaság megbízásából épült. More >>
Kasselik House (Budapest, 3 Vörösmarty Square)

Kasselik House (Budapest, 3 Vörösmarty Square)

A megrendelő Kasselik Jenő, illetve a szüleinek nevét viselő Kasselik Erzsébet és Ferenc alapítvány volt, amely a művelt osztályok önhibájukon kívül szűkös viszonyok közé jutott tagjait támogatta. Az épület külső homlokzatai drága anyagokból készültek. More >>
Szenes House (Budapest, 46 Thököly av.)

Szenes House (Budapest, 46 Thököly av.)

Az építész ismert házai közül a Szenes-ház utcai homlokzatán a leghangsúlyosabb a Postatakarékpénztár épületének hatása. Az attikafal egybeolvad a pártázattal, és összekötő elemként kőrácsok jelennek meg azokon a részeken, ahol Lechner épületénél kerámia rácsok. More >>
Villa Egger (Budapest, 24. Városligeti fasor)

Villa Egger (Budapest, 24. Városligeti fasor)

Az Egger-villán, csakúgy, mint Vidor Emilnek ebben az időben épült több budapesti házán, az aszimmetria uralkodik. A legszabadabb kialakítású elemek a főhomlokzat emeleti loggiájának oromzata és a lépcsőház nyílásai. More >>
Árkád Store (Budapest, 22-24. Dohány str.)

Árkád Store (Budapest, 22-24. Dohány str.)

Vágó József és László az épületet a Késmárky és Illés játékkereskedő társulás számára tervezte. A földszinten és a félemeleten a játékáruház helyiségeit alakították ki, amelynek főbejárata a pillérekkel kiképzett sarokrészen nyílt. More >>
Hotel Palace (Budapest, 43. Rákóczi av.)

Hotel Palace (Budapest, 43. Rákóczi av.)

Az építészpáros jelentősebb munkái a mai országhatáron túl találhatók. A főváros számára egyetlen nagyobb épületet terveztek, a már kiforrott stíluskorszakukban emelt Hotel Palace épületét a Hotel Palace Szálloda Részvénytársaság megbízásából. More >>
Szígyártó House (Szeged, 2/B Lechner sq.)

Szígyártó House (Szeged, 2/B Lechner sq.)

Kótay Pál két házat tervezett egymás mellé a Szígyártó Albert és Raffay László által közösen vásárolt telekre. A két megbízó az Állami Fa- és Fémipari Szakiskola tanáraként állt kapcsolatban egymással. A Szígyártó-ház utcai homlokzatai téglaburkolatosak. More >>
Makai House (Budapest, 40. Ráth György str.)

Makai House (Budapest, 40. Ráth György str.)

A Kissvábhegy déli oldalán 1911 augusztusától 1912 májusáig harminchét villa épült fel Árkay Aladár tervei alapján az Országos Bírói és Ügyészi Egyesület megbízásából a tagok számára. More >>
Apartment building (Budapest, 10 Nyár str.)

Apartment building (Budapest, 10 Nyár str.)

Freund Dezső építészeti tevékenységét Komor Marcell és Jakab Dezső irodájában kezdte, részt vett a szabadkai városháza tervezésében. Budapesten 1908-tól kezdett lakóházakat tervezni. More >>
Reök House (Szeged, 56 Tisza Lajos Bld.)

Reök House (Szeged, 56 Tisza Lajos Bld.)

Reök Iván vízépítő mérnök családja számára terveztette a többlakásos házat. A fiúk részére szintenként egy-egy garzonlakást, a lányoknak szintenként két-két többszobás lakást alakítottak ki. A földszinti helyiségeket kiadták, a sarkon vendéglő működött. More >>
Goldschmidt House (Szeged, 5 Tábor str.)

Goldschmidt House (Szeged, 5 Tábor str.)

Magyar Ede korai alkotása a Dr. Goldschmidt György számára emelt bérház. A fiatal építész ekkor már nagy szakmai gyakorlattal rendelkezhetett, mivel 13 éves korában kezdte tanulmányait inasként egy szegedi építő- és ácsmester mellett. More >>
Ungár-Mayer House (Szeged, 16 Kárász str.)

Ungár-Mayer House (Szeged, 16 Kárász str.)

Magyar Ede 1908-ban kapta a megbízást a bérház tervezésére. A kiviteli tervek több változat után 1910 nyarára készültek el. A szecesszióhoz leginkább a földszinten eredetileg egybefüggő teret alkotó kávéház mennyezeti stukkódísze kapcsolható. More >>
Deutsch House (Szeged, 2 Dózsa György str.)

Deutsch House (Szeged, 2 Dózsa György str.)

Az épület eredeti terveit Erdélyi Miklós építőmester készítette, ő kérte fel Lechner Ödönt az épület hosszabb, utcai homlokzatának és két lépcsőházának áttervezésére. More >>
Vidor House (Budapest, 33 Városligeti av.)

Vidor House (Budapest, 33 Városligeti av.)

A Vidor-házat az építész saját családja számára tervezte. Az alagsorban rendezte be irodáját, ő azonban nem élt ebben a házban. A magasföldszinti és az emeleti részeken a lépcsőházból megközelíthető külön álló lakásokat alakítottak ki. More >>
Erdey Sanatorium (Budapest, 10 Bakáts sq.)

Erdey Sanatorium (Budapest, 10 Bakáts sq.)

Az épület utcai homlokzata rekonstrukció, amely a Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. 1997-1998-ban készült tervei alapján, az eredeti állapot képét őrző fotók segítségével valósult meg. More >>
Erzsébet Women's School (Budapest, 37 Ajtósi Dürer av.)

Erzsébet Women's School (Budapest, 37 Ajtósi Dürer av.)

Az iskolát a szomszédos telken épült vakok intézetének építészei, Baumgarten Sándor és Herczegh Zsigmond tervezték. A két épület nagyjából egy időben épült, az iskola tervei két évvel később készültek. More >>
Villa Malonyai (Budapest, 5 Izsó str.)

Villa Malonyai (Budapest, 5 Izsó str.)

A villát a megrendelő és az építész együtt tervezte. Malonyai Dezső író, 'A magyar nép művészete' című négy kötetes sorozat szerzője olyan házra vágyott, amely formáiban magyar, de tereinek elrendezése angolos kényelmet biztosít lakóinak. More >>
Schwarz House (Budapest, 53 Dob str.)

Schwarz House (Budapest, 53 Dob str.)

Ifj. Nagy István több budapesti bérházán a Lechner Ödön által tervezett Földtani Intézet és Postatakarékpénztár hatása látható. Az átvett elemeket egyedi módon használta fel. Az első ismert bérháza a Dob utcai épület. More >>
Morlin House (Budapest, 10 Kossuth str.)

Morlin House (Budapest, 10 Kossuth str.)

Az 1880-as évek végén Korb Flóris és Giergl Kálmán is Hauszmann Alajos irodájában dolgozott, majd 1894-től 1906-ig társulva közösen terveztek számos épületet. Legjelentősebbnek ezek közül a budapesti Zeneakadémiát tartják. More >>
Royal Postal Savings Bank (Budapest, 4. Hold str.)

Royal Postal Savings Bank (Budapest, 4. Hold str.)

Az épület terveire 1900-ban írt ki pályázatot a kereskedelemügyi miniszter. A pályázat botrányt kavart, mivel az első és a harmadik díjat Berczik Gyula nyerte, aki a posta saját építészeként nem is lehetett volna résztvevő. More >>
Schmidl tomb at the Kozma utca Jewish cemetery, Budapest

Schmidl tomb at the Kozma utca Jewish cemetery, Budapest

Lajta Béla 1903-tól kezdve számos zsidó síremléket tervezett Budapesten. A Schmidl Sándor és felesége, Holländer Róza számára épített síremlék a Kozma utcai izraelita temetőben található. More >>
Gresham Palace (Budapest, Széchenyi sqr.)

Gresham Palace (Budapest, Széchenyi sqr.)

Vágó József már együtt dolgozott testvérével, amikor három évre munkát vállalt Quittner Zsigmond irodájában is. Így vehetett részt a Gresham Biztosító Társaság Roosevelt téri épületének tervezésében. More >>
Villa Schiffer (Budapest, 19/b Munkácsy str.)

Villa Schiffer (Budapest, 19/b Munkácsy str.)

Az 1910-1912 között épült Schiffer-villa Schiffer Miksa számára épült, aki a század első két évtizedének egyik legnagyobb építési vállalkozója volt. A geometrikus tömegekből összeállított egyszerű épület, gazdag belsőt rejtő összművészeti alkotás. More >>
Gutenberg House (Budapest, 4. Gutenberg sq.)

Gutenberg House (Budapest, 4. Gutenberg sq.)

A megbízó, a Magyarországi Könyvnyomdászok és Betűöntők Segélyegylete komplex funkciójú épületet terveztetett Vágó Józseffel és Lászlóval. More >>
Primary School (Budapest, 85 Dob str.)

Primary School (Budapest, 85 Dob str.)

Hegedűs Ármin a főváros mérnökeként számos iskolát tervezett. A Dob utcai épületet egy szűk utcában, keskeny telken kellett kialakítania, ezért egyedi megoldásokat alkalmazott. More >>
Studio Apartment House (Budapest, Kelenhegyi str. 12-14)

Studio Apartment House (Budapest, Kelenhegyi str. 12-14)

Az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat által építtetett műteremház eredetileg a főváros által kijelölt területen, a hatodik kerületben állt volna, amelynek a terveit 1897-ben szintén Kann Gyula készítette. More >>
Gróf Palace (Szeged, Tisza Lajos körút 20/b)

Gróf Palace (Szeged, Tisza Lajos körút 20/b)

Raichle J. Ferenc az 1890-es évek második felében nyitotta meg irodáját Szabadkán, majd 1907 körül Szegedre költözött. A Vajdaságban és Szegeden folytatott tervezői és kivitelezői tevékenységet. More >>
Andrássy dining room

Andrássy dining room

Rippl-Rónai József 1897-ben kapott megbízást gróf Andrássy Tivadartól (1857-1905) a család budai, Duna-parti palotája ebédlőjének megtervezésére. Az ekkor Párizsban élő művész által tervezett Andrássy-ebédlő az egyik első szecessziós enteriőr volt Magyarországon. More >>
Budapest, Rózsavölgyi and Co. Music Store

Budapest, Rózsavölgyi and Co. Music Store

Az Rózsavölgyi Zeneműbolt 1912-ben nyitotta meg új üzletét a Szervita tér 5. szám alatti üzletház alsó szintjén. A Lajta Béla által tervezett épületben a fiatal Kozma Lajos tervezte az üzlet belső kialakítását, amely a késő szecesszió formavilágát és motívumkincsét egyesítette a funkcionalizmus elemeivel. More >>
Budapest, Villa Babocsay

Budapest, Villa Babocsay

Az Andrássy út és a Dózsa György (Aréna) út sarkán álló kétszintes villa Árkay Aladár tervei szerint épült fel 1905-1906-ban, Babocsay Herman építési vállalkozó számára. More >>
Paris Universal Exposition (1900)

Paris Universal Exposition (1900)

Az 1900. évi párizsi világkiállításon a magyar iparművészeti részlegek különböző kiállítási csarnokokban felállított installációit a magyar pavilon historizáló épületének alkotói, Bálint Zoltán és Jámbor Lajos tervezte. More >>
Hungarian Pavilion at the Milan Universal Exposition (1906)

Hungarian Pavilion at the Milan Universal Exposition (1906)

Az 1906. évi milánói világkiállítás magyar anyaga az olasz és a magyar iparművészeti kiállítást befogadó pavilonban került bemutatásra, melynek külsejét olasz építészek tervezték. More >>