Object name: Artist/Maker: Materials:
Techniques: Date: - Place of production:
Collection: Accession number:


Tankard with lid

A cylindrical body with a D-shaped handle and silver-gilt lid, supplied with a tumbler. The top rim is lined with opposing acanthus leaves; the foot is decorated with a narrow line. The main decoration of the tankard is a chinoiserie scene of delicate Chinese figures, decorative trees, plants and objects.
Szerk.: Szilágyi András, Péter Márta: Barokk és rokokó. Az európai iparművészet stíluskorszakai. Iparművészeti Múzeum, Budapest, 1990. - Nr. 6.140. (Katona Imre)

Nékám Lajosné: Meisseni porcelán a Budapesti Iparművészeti Múzeum gyűjteményében. Corvina Kiadó, Budapest, 1980. - Nr. 6.

Pataky Dénesné: Höroldt és műhelyének meisseni porcelánjai magyar gyűjteményekben. Az Iparművészeti Múzeum Évkönyvei., 1. (1954), p. 127.

Szerk.: Csányi Károly: Az Országos Magyar Iparművészeti Múzeum gyűjteményei - az iparművészet rövid történetével. Iparművészeti Múzeum, Budapest, 1926. - Nr. 15.

<< Back to search result