Object name: Artist/Maker: Materials:
Techniques: Date: - Place of production:
Collection: Accession number:


Cup

 • Accession Nr.:

  69.452.1

 • Collection:

  Metalwork Collection

 • Date of production:

  1633

 • Place of production:
 • Signal:

  alján mesterjegy: TSO

 • Materials:
 • Techniques:
 • Dimensions:

  height: 9.6 cm
  opening diameter: 7.5 cm
  weight: 194 g

A pohár felületét cápázott, azaz poncolással sűrűn kivert, cápabőrre emlékeztető díszítés tagolja. Elöl levélkoszorúban dedikációs felirat: TORDA/I BORBEL/ ISTVAN Ö/REGBIK/ 1633.

A pohár minden bizonnyal azonos azzal az úrvacsorapohárral, amelyet Tordai Borbély István 1633-ban adományozott a Székelyudvarhely közelében fekvő Kénos unitárius templomának, s amelyről a templom történetének krónikája is megemlékezik. Ld.: Kisgyörgy Sándor: A kénosi unitárius ekklézsia. In: Keresztény Magvető. 17. (1882) 23-28:23.: "A jóltevők sorát a 17-ik évszázban tordai Borbély István öregebbik nyitja Ao. 1633-ban, midőn egy nevét viselő fertályos, duflán (t.i. duplán) aranyozott urvacsorai pohárt ajándékozott, mely azóta folyvást használatban van s mégis a régiségnek szinét nem vette magára."

Borbély István a Bocskai István szolgálatában álló Tordai Borbély Mátyás elsőszülött fia volt, aki 1588. decemberében az akkor nagykorúvá nyilvánított Báthory Zsigmond (1572-1613) erdélyi fejedelemtől nyert nemesi címet. Ld.: Pálmay József: Udvarhely vármegye nemes családjai. Székelyudvarhely, 1900, 47.

<< Back to search result