Object name: Artist/Maker: Materials:
Techniques: Date: - Place of production:
Collection: Accession number:


Standing cup with cover - from Loschitz

Horváth Hilda: Nemzeti kincstárunk, az Esterházy hercegi kincstár 20. századi története. Iparművészeti Múzeum, Budapest, 2014. - 22. kép

Szerk.: Szilágyi András: Műtárgyak a fraknói Esterházy-kincstárból az Iparművészeti Múzeum gyűjteményében. Iparművészeti Múzeum, Budapest, 2014. - Nr. VI.1. (Simonyi István)

Szerk.: Farbaky Péter: Hunyadi Mátyás, a király. Hagyomány és megújulás a királyi udvarban 1458–1490. Budapesti Történeti Múzeum, Budapest, 2008. - Nr. 9.40. (Simonyi István)

Szerk.: Kőszeghy Péter: Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. Középkor és kora újkor. Balassi Kiadó, Budapest, 2003 - 2014. - &

Szilágyi András: Az Esterházy-kincstár. Helikon Kiadó, Budapest, 1994. -

Katona Imre: Ein pokal aus Lemnos in der Esterházy-Sammlung. Ars Decorativa., 5. (1977), p. 5-16.

Héjjné Détári Angéla: A fraknói Esterházy-kincstár a történeti források tükrében. Magyarországi reneszánsz és barokk. Művészettörténeti tanulmányok., , p. 484. és 510.

Szerk.: Radocsay Dénes, Farkas Zsuzsanna: Az európai iparművészet remekei. Száz éves az Iparművészeti Múzeum. Iparművészeti Múzeum, Budapest, 1972. - Nr. 55.

<< Back to search result